Kladieme veľký dôraz na ochranu osobných údajov a túto tému berieme veľmi vážne. Preto by sme vám radi poskytli všetky podrobnosti o zhromažďovaní údajov na našej webovej stránke a účeloch, na ktoré sa spracúvajú a používajú.

1. Zhromažďovanie, spracúvanie a používanie osobných údajov
Môžete navštíviť našu webovú stránku bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Zhromažďujeme iba všeobecné prístupové údaje, ktoré nesúvisia s akýmikoľvek osobnými údajmi, ako napríklad meno vášho poskytovateľa internetových služieb, posledná stránka, ktorú ste navštívili, a názov požadovaného súboru spolu s dátumom žiadosti.
Vyššie uvedené informácie budú analyzované iba za účelom zlepšenia našich služieb a neumožňujú prístup k informáciám o vás. Osobné údaje sa budú zhromažďovať, iba ak ich dobrovoľne zdieľate pri návšteve našich webových stránok. Vždy dodržiavame príslušné zákony a nariadenia, najmä ustanovenia federálneho zákona o ochrane údajov (Bundesdatenschutzgesetz, „BDSG“), ako aj zákona o telemédiách (Telemediengesetz, „TMG“).
Vaše údaje budú spracované alebo použité na účely prieskumu trhu alebo propagácie iba v prípade, že ste s týmto použitím výslovne súhlasili. Vaše údaje je možné postúpiť tretím stranám iba v prípade, že vaše ustanovenie o súhlase obsahovalo také ustanovenie. V opačnom prípade nebudú žiadne údaje odovzdané tretej strane.

2. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Keď si na našej webovej stránke objednáte produkt alebo službu, vaše osobné údaje sa použijú iba v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie služby alebo na iné plnenie zmluvy.
Za týmto účelom môžu byť vaše údaje poskytnuté prepravným spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam a úverovým inštitúciám, ako aj iným stranám, ktoré nám pomáhajú s poskytovaním našich služieb a plnením zmluvy.

Vaše údaje o platbe môžeme poslať do našej hlavnej banky, aby sme mohli zariadiť platbu. Údaje sú prístupné aj našim dcérskym spoločnostiam. Vaše údaje nebudú poskytnuté žiadnym iným tretím stranám a nebudú použité na propagačné účely. Vaše údaje budú blokované pri plnení zmluvných záväzkov a úplnom zaplatení ceny. Údaje budú vymazané po uplynutí povinných právnych a daňových lehôt.

3. Používanie cookies
Pre niektoré naše stránky používame takzvané „cookies“, aby sme zvýšili atraktivitu našich služieb a umožnili ich používanie addifunkcie. Cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa prenášajú do vášho počítača pri návšteve konkrétnej stránky. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, bude z vášho systému automaticky vymazaná po ukončení relácie prehliadania („súbory cookie relácie“). Takzvané „dlhodobé súbory cookie“ zostanú vo vašom počítači a umožnia nám identifikovať vás pri ďalšej návšteve našej stránky. Žiadna partnerská spoločnosť, s ktorou by sme mohli pracovať, nebude mať dovolené zhromažďovať, spracovávať alebo používať akékoľvek osobné informácie z našej stránky pomocou súborov cookie.
Ukladanie súborov cookie do počítača môžete zablokovať aj v ponuke možností prehliadača. To by však mohlo viesť k zníženej funkčnosti našich stránok. Viac informácií o cookies nájdete v prehliadači v časti „Pomoc“.

4. Google Analytics
Naše webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Táto služba využíva súbory cookie, ktoré sú malými údajmi prenášanými do vášho počítača za účelom analýzy vášho používania webových stránok. Informácie obsiahnuté v súboroch cookie sa prenesú na server Google v Spojených štátoch a tam sa uložia.
Vaša IP adresa bude spoločnosťou Google spracovaná iba v skrátenej podobe v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru, ak je na tomto webe aktivovaná anonymizácia IPA.
Celá adresa IP sa prenesie na server Google v Spojených štátoch a tam sa skráti iba vo výnimočných prípadoch. Google potom použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie používania webovej stránky za účelom vypracovania správy pre prevádzkovateľov tejto webovej stránky. Tieto informácie sa tiež použijú pre ďalšie služby súvisiace s webovými stránkami. Google neprepojí vašu IP adresu s inými informáciami, ktoré má Google k dispozícii.
Ukladanie súborov cookie môžete zablokovať v ponuke možností prehliadača; to by však mohlo viesť k zníženej funkčnosti našich stránok.
Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a spracovávaní údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s vaším používaním webových stránok stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača dostupného na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5. Sociálne médiá a doplnky
Na našom webe nájdete odkazy na sociálne siete Facebook a Twitter. Pokiaľ ide o ochranu údajov, uplatňujú sa tieto informácie:

5.1 Facebook
Používame odkazy na externú sociálnu sieť Facebook. Túto službu exkluzívne ponúka spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Odkazy na našej webovej stránke sú rozpoznateľné podľa loga Facebook alebo podľa ikony „Páči sa mi to“.
Clickpomocou odkazov sa aktivujú doplnky Facebooku a váš prehliadač sa automaticky presmeruje na Facebook.
Akonáhle otvoríte odkazy a prihlásite sa do svojho Facebook účtu počas používania našej webovej stránky, informácie o vašej návšteve sa odošlú na Facebook, ktorý potom môže tieto informácie spojiť s vašim účtom. Informácie sa uložia na serveroch Facebooku. Tomu môžete zabrániť tak, že sa pred sebou odhlásite zo svojho účtu Facebook click odkazy.
Funkcie odkazov, najmä prenos informácií o používateľoch na Facebook, sa neaktivujú iba návštevou našej webovej stránky, ale iba ich clickodkazy.
Prečítajte si vyhlásenie spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php) Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov spoločnosťou Facebook, ako aj o možnostiach zmeny nastavení ochrany osobných údajov.

5.2 neštebotajú
Používame odkazy na externú sociálnu sieť Twitter. Túto službu exkluzívne ponúka spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (Twitter). Odkazy na našej webovej stránke sú rozpoznateľné podľa loga Twitteru alebo podľa takzvaného tlačidla „tweet“.
Clickpomocou odkazov sa aktivujú doplnky Twitteru a váš prehliadač sa automaticky presmeruje na Twitter.
Akonáhle otvoríte odkazy a prihlásite sa do svojho účtu Twitter pri používaní našej webovej stránky, informácie o vašej návšteve sa odošlú na Twitter, ktorý potom môže tieto informácie spojiť s vaším účtom.
Informácie sa uložia na serveroch spoločnosti Twitter. Tomu môžete zabrániť tak, že sa pred sebou odhlásite zo svojho účtu Twitter click odkazy.
Funkcie odkazov, najmä prenos informácií o používateľoch na Twitter, sa neaktivujú iba návštevou našej webovej stránky, ale iba ich clickodkazy.
Prečítajte si vyhlásenie spoločnosti Twitter o ochrane osobných údajov (http://twitter.com/about/resources/tweetbutton) Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov spoločnosťou Twitter, ako aj o vašich možnostiach zmeny nastavení ochrany osobných údajov.

6. Registrácia / Prihlásenie
By clickpri „registrácii“ a tiež počas procesu objednávania si môžete otvoriť účet na našej webovej stránke. Týmto vyhlasujete svoj súhlas s tým, že budú uložené požadované informácie (osobné a kontaktné informácie) a tiež vaše užívateľské údaje (heslo). V prípade budúcich objednávok sa môžete prihlásiť pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla a zadať objednávku bez toho, aby ste museli zadávať ďalšie informácie. Váš súhlas s ohľadom na vaše registračné informácie môžete kedykoľvek odvolať s budúcou platnosťou

7. Bezpečnosť údajov
Naše webové stránky a ďalšie systémy zálohujeme proti strate, poškodeniu, neoprávnenému prístupu, pozmeňovaniu a / alebo distribúcii vašich údajov prijatím potrebných technických a organizačných opatrení. Napriek nášmu úsiliu a pravidelnému monitorovaniu však nie je možné zaručiť úplnú ochranu.

8. Právo na informácie
Máte právo na informácie o svojich uložených údajoch a podľa okolností právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie údajov.

9. Právo na odvolanie súhlasu
Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať


reCAPTCHA

Službu reCAPTCHA poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (Google) používame na ochranu vašich príspevkov prostredníctvom internetových formulárov na túto stránku. Tento doplnok kontroluje, či ste osoba, aby zabránil (ab) používaniu určitých funkcií webových stránok spamovými robotmi (najmä komentármi). Tento dotaz na doplnok zahrnuje zaslanie IP adresy a prípadne ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu Google reCAPTCHA. Za týmto účelom bude váš vstup oznámený a použitý spoločnosťou Google. Vaša IP adresa je však predtým spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ako taká je anonymizovaná. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie a tam sa skráti úplná adresa IP. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania tejto služby. IP adresa poskytnutá serverom reCaptcha z vášho prehľadávača nebude zlúčená s inými údajmi od spoločnosti Google.
Na tento zber údajov sa vzťahujú nariadenia o ochrane údajov spoločnosti Google (Google Inc.). Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Používaním služby reCAPTCHA vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Aktualizácia dňa 24.05.2018 

Needles&Wool Zásady ochrany osobných údajov

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako sa vaše osobné údaje zhromažďujú, používajú a zdieľajú pri vašej návšteve alebo nákupe na webe Needles-and-wool.com (ďalej len „stránka“).

 

OSOBNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ VYBERME

 

Keď navštívite stránku, automaticky zhromažďujeme určité informácie o vašom zariadení vrátane informácií o vašom webovom prehliadači, adrese IP, časovom pásme a niektorých súboroch cookie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení. Addipri prehliadaní stránok zhromažďujeme informácie o jednotlivých webových stránkach alebo produktoch, ktoré si prezeráte, o tom, ktoré webové stránky alebo hľadané výrazy vás odkazovali na stránku, a informácie o vašej interakcii so stránkou. Tieto automaticky zhromaždené informácie označujeme ako „Informácie o zariadení“.

 

Informácie o zariadení zhromažďujeme pomocou nasledujúcich technológií:

 

- "Súbory cookie" sú dátové súbory, ktoré sú umiestnené v zariadení alebo v počítači a často obsahujú anonymný jedinečný identifikátor. Ďalšie informácie o súboroch cookie ao tom, ako zakázať súbory cookie nájdete na http://www.allaboutcookies.org.

 

- Akcie sledovania súborov denníkov, ktoré sa vyskytujú na lokalite a zhromažďujú údaje vrátane vašej IP adresy, typu prehliadača, poskytovateľa internetových služieb, odkazových / výstupných stránok a dátumových a časových pečiatok.

- "Web beacons", "tagy" a "pixely" sú elektronické súbory, ktoré sa používajú na zaznamenávanie informácií o tom, ako prehliadať stránky.

 

 

Addipri nákupe alebo pokuse o nákup prostredníctvom tejto stránky zhromažďujeme od vás určité informácie vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, platobných údajov (vrátane čísel kreditných kariet, e-mailových adries a telefónnych čísel). odkazovať na tieto informácie ako „Informácie o objednávke“.

 

 

 

Keď hovoríme o "osobných informáciách" v týchto zásadách ochrany osobných údajov, hovoríme o informáciách o zariadeniach ao informáciách o objednávkach.

 

AKO POUŽÍVAJÚ VÁŠ OSOBNÉ INFORMÁCIE?

 

Informácie o objednávke, ktoré zhromažďujeme všeobecne, plnia akékoľvek objednávky umiestnené prostredníctvom tejto stránky (vrátane spracovania platobných informácií, zabezpečenia prepravy a poskytovania faktúr a / alebo potvrdení objednávky). AddiOkrem toho používame tieto informácie o objednávke na:

Komunikujte s vami;

Preverte naše objednávky potenciálnym rizikom alebo podvodom; a

V súlade s preferenciami, ktoré ste nám poskytli, vám poskytneme informácie alebo reklamu týkajúcu sa našich produktov alebo služieb.

 

Používame informácie o zariadeniach, ktoré zhromažďujeme, aby sme nám pomohli preveriť potenciálne riziká a podvody (najmä vašu IP adresu) a všeobecne zlepšiť a optimalizovať našu stránku (napríklad generovaním analytických informácií o tom, ako naši zákazníci prehliadajú a komunikujú s nimi stránok a zhodnotiť úspech našich marketingových a reklamných kampaní).

 

Zdieľanie vašich osobných informácií

 

Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami, aby nám pomohli používať vaše osobné údaje, ako je uvedené vyššie. Používame napríklad Shopify na napájanie nášho internetového obchodu - viac informácií o tom, ako Shopify používa vaše osobné údaje, nájdete tu: https://www.shopify.com/legal/privacy. Google Analytics používame aj na to, aby nám pomohli pochopiť, ako naši zákazníci používajú túto stránku - viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa vaše osobné údaje, nájdete tu: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Službu Google Analytics môžete tiež zrušiť: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Na záver môžeme tiež zdieľať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali platné zákony a predpisy, odpovedali na predvolanie, oprávnenie na prehliadku alebo inú zákonnú žiadosť o informácie, ktoré dostaneme, alebo inak chrániť naše práva.

 

 

BEZPEČNOSTNÁ REKLAMA

Ako sme popísali vyššie, používame vaše osobné údaje na poskytnutie cielených reklám alebo marketingových správ, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Viac informácií o tom, ako funguje cielená inzercia, nájdete na stránke vzdelávania iniciatívy Network Advertising Initiative ("NAI") na stránke http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

 

Z cielenej reklamy môžete zrušiť:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

 

 

Addičiastočne môžete odhlásiť z poskytovania niektorých z týchto služieb navštívením portálu pre odhlásenie od Digital Advertising Alliance na adrese: http://optout.aboutads.info/.

 

NEPÁTRAJ

Upozorňujeme, že keď nezobrazíme signál Nesledujte z prehliadača, nezmeníme spôsob zhromažďovania a používania našich webových stránok.

 

 

VÁŠ PRÁVA

Ak ste európskym rezidentom, máte právo na prístup k osobným informáciám, ktoré máme o vás, a požiadajte o opravu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Ak by ste chceli využiť toto právo, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

 

AddiČiastočne, ak ste obyvateľom Európy, berieme na vedomie, že vaše údaje spracúvame za účelom plnenia zmlúv, ktoré s vami môžeme mať (napríklad ak urobíte objednávku cez web), alebo inak za účelom sledovania našich legitímnych obchodných záujmov uvedených vyššie. AddiDodatočne si uvedomte, že vaše informácie budú prenesené mimo Európu, vrátane Kanady a Spojených štátov.

 

UCHOVÁVANIE DÁT

Pri zadávaní objednávky prostredníctvom webových stránok budeme zachovávať informácie o objednávke pre naše záznamy, pokiaľ a kým nebudete požiadaní o odstránenie týchto informácií.

 

 

Maloletý

Stránka nie je určená pre osoby mladšie ako X rokov.

 

ZMENY

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážali napríklad zmeny v našich postupoch alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Ak chcete získať ďalšie informácie o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov, ak máte otázky alebo chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás na adrese

 

pošlite e-mailom na adresu caba.sekesi@needles-and-wool.com alebo e-mailom s použitím podrobností uvedených nižšie:

 

 

Caba Sekesi, Bertha-von-Suttner, 7, Germering, 82110, Nemecko

 

Úspešne ste sa prihlásili na odber!
Tento e-mail bol zaregistrovaný